Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Číslovanie stavieb

Na základe predloženej žiadosti obec vydáva Rozhodnutie o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla stavbám.Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Ak je stavba spojená pevným základom so zemou, stavebník požiada o určenie súpisného a orientačného čísla po kolaudácii stavby, a o zrušenie súpisného a orientačného čísla po odstránení stavby .
K vybaveniu ,,Rozhodnutia o určení, zrušení súpisného a orientačného čísla” treba predložiť:
- kolaudačné rozhodnutie stavby s vyznačenou právoplatnosťou/ rozhodnutie o odstránení stavby alebo
doklad o odstránení stavby,
- list vlastníctva od pozemku,
- geometrický plán /zameranie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia/
- občiansky preukaz stavebníka, ktorý je uvedený v kolaudačnom rozhodnutí - ak je stavebník  fyzická osoba
- IČO - ak je stavebník právnická osoba

Rozhodnutie o určení súpisného - orientačného čísla stavebník doručí na Katastrálny úrad, Kataster nehnuteľností v Sabinove na zápis práv nehnuteľností záznamom do evidencie nehnuteľností. Zároveň sa stavebníkovi vydá orientačné číslo (červené) a súpisné číslo (čierne).
Tabuľku so súpisným číslom obstará obec na vlastné náklady; ich pripevnenie a údržbu zabezpečuje vlastník stavby.
Tabuľku s orientačným číslom obstará obec na náklady vlastníka stavby; vlastník zabezpečuje aj jej pripevnenie a údržbu.
Tabuľka s orientačným číslom a súpisným číslom sa umiestňujú na stavbu tak, aby boli dobre viditeľné z komunikácie.