Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozhodnutia obce

Obec KOBELIAROVO

ROZHODNUTIA OBCE
(informácie o možnosti a spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce a o súdnom preskúmavaní rozhodnutí obce)


1) Opravné prostriedky voči rozhodnutiam obce:
Miesto podania opravného prostriedku:
Obecný úrad v Kobeliarove
049 23 Kobeliarovo č. 78

-Spôsob podania opravného prostriedku: vždy písomne a v dvoch exemplároch, pokiaľ v konkrétnom rozhodnutí obce nie je uvedené inak.
-Lehota na podanie opravného prostriedku: lehota je 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, pokiaľ z platnej právnej úpravy a samotného rozhodnutia nevyplýva niečo iné.


2) Súdne preskúmavanie rozhodnutí obce
Súdnemu prieskumu podliehajú tie rozhodnutia obce, u ktorých to stanovuje ustanovenie § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku, resp. z osobitných právnych predpisov.