Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií

SADZOBNÍK
POPLATKOV ZA SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ
(§ 5 ods. 1 písm. f) zák. č. 211/2000 Z.z.)

Obec Kobeliarovo v súlade s ustanovením § 21 ods. 1 až 3 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácie) v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

s t a n o v u j e
poplatky za sprístupnenie informácií:

1. Vyhotovenie kópií žiadaných informácií
(kopírovacie práce)
- formát A4
- jedna strana .................................................................................  0,17 €
- obojstranne ..................................................................................  0,34 €

2. Obálky (úhrada za ks)
- A6 ............................................................................................. 0,02 €
- A5 ............................................................................................. 0,05 €
- A4 ............................................................................................. 0,05 €
- s doručenkou doporučene .................................................. 0,10 €

3. Poštovné – podľa cenníka Slovenskej pošty
- listová zásielka 1. trieda
- do 50 g .................................................................................... 0,60 €
- do 100 g .................................................................................. 0,70 €
- do 500 g .................................................................................. 0,80 €
- do 1 kg .................................................................................... 1,20 €
- do 2 kg .................................................................................... 2,20 €
- listová zásielka 2. trieda
- do 50 g .................................................................................... 0,40 €
- do 100 g .................................................................................. 0,50 €
- do 500 g .................................................................................. 0,60 €
- do 1 kg .................................................................................... 1,00 €
- do 2 kg .................................................................................... 2,00 €
- doporučený list 1. Trieda
- do 50 g .................................................................................... 1,20 €
- do 100 g .................................................................................. 1,30 €
- do 500 g .................................................................................. 1,40 €
- do 1 kg .................................................................................... 1,80 €
- do 2 kg .................................................................................... 2,80 €
- doporučený list 2. trieda
- do 50 g .................................................................................... 1,00 €
- do 100 g .................................................................................. 1,10 €
- do 500 g .................................................................................. 1,20 €
- do 1 kg .................................................................................... 1,60 €
- do 2 kg .................................................................................... 2,60 €

Doplnkové služby – poštovné
- doručenka k doporučeným listom ............................................ 1,20 €
- do vlastných rúk k doporučeným listom .................................. 1,40 €

Úhrada nákladov za sprístupnenie informácií sa určuje ako súčet týchto nákladov.