Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dokumenty

    

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Zásady odmeňovania poslancov Veľkosť: 268 kB Formát: pdf Dátum: 11.2.2020
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií OZ obce Veľkosť: 268 kB Formát: pdf Dátum: 11.2.2020
Štatút obce Veľkosť: 447.8 kB Formát: pdf Dátum: 1.1.2021
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 202011 Veľkosť: 131.5 kB Formát: pdf Dátum: 24.11.2020
Oznámenie o zmene trvalého pobytu 202009 Veľkosť: 264 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2020
Správa audítora 2019 Veľkosť: 798 kB Formát: pdf Dátum: 28.6.2020
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Oprava obecného mosta Veľkosť: 17.6 kB Formát: pdf Dátum: 4.5.2020
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Projektová dokumentácia Veľkosť: 21.8 kB Formát: pdf Dátum: 24.6.2020
Záverečný účet obce 2019 - návrh Veľkosť: 112.4 kB Formát: pdf Dátum: 26.3.2020
Individuálna výročná správa 2019 Veľkosť: 108.9 kB Formát: pdf Dátum: 20.6.2020
Záverečný účet obce 2019 Veľkosť: 112.5 kB Formát: pdf Dátum: 20.6.2020
Výzva na predloženie cenovej ponuky - 2020 Rekonštrukcia OcÚ Veľkosť: 26.5 kB Formát: pdf Dátum: 19.2.2020
Výzva na predloženie cenovej ponuky Veľkosť: 21.3 kB Formát: pdf Dátum: 22.9.2016
Dodatok č. 1/2020 k Zásadám odmeňovania poslancov a volených členov komisií v obci Kobeliarovo Veľkosť: 45.6 kB Formát: pdf Dátum: 11.2.2020
Návrh rozpočtu 2020 Veľkosť: 80.6 kB Formát: pdf Dátum: 24.1.2020
Výročná správa za rok 2018 Veľkosť: 105.1 kB Formát: pdf Dátum: 29.4.2019
Výzva na predloženie cenovej ponuky - vstupná brána 2020 Veľkosť: 122.8 kB Formát: pdf Dátum: 6.2.2020
Prehlásenie obce - o uložení odpadu 2020 Veľkosť: 1.09 MB Formát: pdf Dátum: 12.2.2020
Rozpočet obce 2019 Veľkosť: 61.8 kB Formát: pdf Dátum: 1.2.2019
Záverečný účet obce 2018 Veľkosť: 110.2 kB Formát: pdf Dátum: 26.3.2019
Záverečný účet obce 2017 Veľkosť: 101.3 kB Formát: pdf Dátum: 30.5.2018
Výročná správa za rok 2017 Veľkosť: 103.6 kB Formát: pdf Dátum: 31.5.2018
Oznámenie vlastníkom psov 2018 Veľkosť: 254.3 kB Formát: pdf Dátum: 25.9.2018
Verejná vyhláška Veľkosť: 672.2 kB Formát: pdf Dátum: 8.8.2018
Úroveň vytriedenia KO 2019 Veľkosť: 1.01 MB Formát: pdf Dátum: 19.2.2019
Návrh rozpočtu na rok 2012 Veľkosť: 155.1 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2012
Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky Veľkosť: 1.31 MB Formát: pdf Dátum: 2.11.2011
Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácností 2012 Veľkosť: 1.43 MB Formát: pdf Dátum: 26.4.2011
Zmluva o združení Veľkosť: 2.02 MB Formát: pdf Dátum: 14.2.2012
Týždeň mozgu 2018 Veľkosť: 16.2 kB Formát: docx Dátum: 13.3.2018
Rozpočet obce 2018 a Viacročný rozpočet obce na rok 2019 - 2020 Veľkosť: 38.6 kB Formát: pdf Dátum: 19.2.2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky priloha_c.1_navrh_na_plnenie_kriterii Veľkosť: 15.2 kB Formát: docx Dátum: 17.11.2017
Správa na uverejnenie OR PZ v Rožňave Veľkosť: 64.9 kB Formát: pdf Dátum: 19.2.2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky priloha_c.4vzor_vykaz_vymer_-_kobeliarovo Veľkosť: 45.9 kB Formát: xlsx Dátum: 17.11.2017
Výzva na predloženie cenovej ponuky priloha_c.3_cestne_vyhlasenie Veľkosť: 52 kB Formát: doc Dátum: 17.11.2017
Výzva na súťaž Veľkosť: 21 kB Formát: docx Dátum: 1.10.2014
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce 2014 Veľkosť: 22.5 kB Formát: doc Dátum: 29.9.2014
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva Veľkosť: 30.5 kB Formát: doc Dátum: 29.9.2014
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných 15.11.2014 Veľkosť: 27.5 kB Formát: doc Dátum: 19.11.2014
Voľby do orgánov samosprávy obce Kobeliarovo Veľkosť: 32 kB Formát: doc Dátum: 20.8.2014
Rozpočet obce 2014 Veľkosť: 40.5 kB Formát: xls Dátum: 31.3.2014
Rozpočet obce 2015 Veľkosť: 53.9 kB Formát: ods Dátum: 19.1.2015
Materiál z rokovania OZ 14.08.2014 Veľkosť: 70.5 kB Formát: doc Dátum: 21.8.2014
Rozpočet obce na rok 2016 Veľkosť: 103.4 kB Formát: pdf Dátum: 8.2.2016
Záverečný účet obce Veľkosť: 163.2 kB Formát: pdf Dátum: 30.5.2016
Výročná správa za rok 2014 Veľkosť: 176.8 kB Formát: pdf Dátum: 1.7.2015
Záverečný účet obce za rok 2014 Veľkosť: 178.2 kB Formát: pdf Dátum: 1.7.2015
Individuálna výročná správa Obce Kobeliarovo Veľkosť: 180.6 kB Formát: pdf Dátum: 2.3.2016
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kobeliarovo Veľkosť: 178.5 kB Formát: doc Dátum: 3.11.2014
Európsky kódex proti rakovine Veľkosť: 277.1 kB Formát: pdf Dátum: 9.2.2018
Výzva na predkladanie ponúk 2016 Veľkosť: 286.7 kB Formát: pdf Dátum: 23.2.2016
Výročná správa za rok 2016 Veľkosť: 322.9 kB Formát: pdf Dátum: 26.6.2017
Výzva na predkladanie ponúk (2) Veľkosť: 334.7 kB Formát: pdf Dátum: 23.2.2016
Záverečný účet 2013 Veľkosť: 340 kB Formát: doc Dátum: 27.6.2014
Výberové konanie na miesto riaditeľariaditeľky Materskej školy, Kobeliarovo Veľkosť: 373.8 kB Formát: pdf Dátum: 20.11.2017
Výročná správa 2013 Veľkosť: 400 kB Formát: doc Dátum: 27.6.2014
Záverečný účet obce 2016 Veľkosť: 413.1 kB Formát: pdf Dátum: 25.2.2016
Výberové konanie na miesto riaditeľariaditeľky Materskej školy Veľkosť: 657.9 kB Formát: pdf Dátum: 15.4.2014
Správa nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo v Kobeliarove za rok 2014 Veľkosť: 718.8 kB Formát: pdf Dátum: 1.7.2015
Výzva na predloženie cenovej ponuky priloha_c.2_opis_zakazky_studia_-_kobeliarovo-_nahlad Veľkosť: 867 kB Formát: pdf Dátum: 17.11.2017
Ohlasovňa pobytu - Zrušenie trvalého pobytu (Mat.) Veľkosť: 1010.2 kB Formát: pdf Dátum: 27.4.2018
Oznámenie o zmene strategického dokumentu Veľkosť: 1.09 MB Formát: pdf Dátum: 6.2.2018
Správa audítora Veľkosť: 1.04 MB Formát: pdf Dátum: 30.5.2016
Správa audítora za rok 2017 Veľkosť: 2.03 MB Formát: pdf Dátum: 20.5.2018
Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do obecného zastupiteľstva 29.6.2013 Veľkosť: 2.82 MB Formát: pdf Dátum: 1.7.2013
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kobeliarovo 2017 - 2022 Veľkosť: 8.02 MB Formát: pdf Dátum: 11.5.2018
Vyhlásenie voľby - Výberové konanie na obsadenie funkcie Hlavný kontrolór obce Veľkosť: 32.5 kB Formát: doc Dátum: 10.12.2016
Návrh záverečného účtu r.2020 Veľkosť: 406.2 kB Formát: pdf Dátum: 1.3.2021
viacročný rozpočet 2021 - 2023 (príjmy) Veľkosť: 186.5 kB Formát: pdf Dátum: 1.3.2021
viacročný rozpočet 2021 - 2023 (výdavky) Veľkosť: 360.9 kB Formát: pdf Dátum: 1.3.2021
Výzva na predloženie cenovej ponuky - rigoly oprava Veľkosť: 121.4 kB Formát: pdf Dátum: 6.4.2021
Správa nezávislého audítora r. 2020 Veľkosť: 2.79 MB Formát: pdf Dátum: 6.9.2021
uprava rozpočtu - 1. rozpočtové opatrenie (výdavky) Veľkosť: 365.2 kB Formát: pdf Dátum: 22.9.2021
uprava rozpočtu 1.rozpočtové opatrenie (príjmy) Veľkosť: 165 kB Formát: pdf Dátum: 22.9.2021
uprava rozpočtu k 30.11.2021 príjmy-II.rozpočtové opatrenie Veľkosť: 473.1 kB Formát: pdf Dátum: 30.11.2021
uprava rozpočtu k 30.11.2021-výdavky II. rozpočtové opatrenie Veľkosť: 351.3 kB Formát: pdf Dátum: 30.11.2021
majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme - starostka obce Veľkosť: 1.91 MB Formát: pdf Dátum: 8.2.2022
Návrh -Záverečný účet obce za rok 2021 Veľkosť: 349.8 kB Formát: pdf Dátum: 11.2.2022
viacročný rozpočet 2022 - 2024 (príjmy) Veľkosť: 178.3 kB Formát: pdf Dátum: 11.2.2022
Záverečný účet obce r.2021 Veľkosť: 350.9 kB Formát: pdf Dátum: 28.2.2022
viacročný rozpočet 2022 - 2024 (výdavky) Veľkosť: 408.1 kB Formát: pdf Dátum: 11.2.2022
Ročný výkaz o komunálnom odpade r. 2022 Veľkosť: 105.9 kB Formát: pdf Dátum: 22.2.2022
402016197 Dohoda o ukončení zmluvy po kyber útoku Obec Kobeliaro Veľkosť: 411.6 kB Formát: pdf Dátum: 30.3.2022
úprava rozpočtu k 31. 07. 2022 (príjmy) Veľkosť: 166.9 kB Formát: pdf Dátum: 4.8.2022
úprava rozpočtu k 31. 07. 2022 (výdavky) Veľkosť: 365.7 kB Formát: pdf Dátum: 4.8.2022
Individuálna výročná správa obce rok 2021 Veľkosť: 327.4 kB Formát: pdf Dátum: 22.9.2022
Správa nezávislého audítora r. 2021 Veľkosť: 2.98 MB Formát: pdf Dátum: 22.9.2022
úprava rozpočtu II. rozpočtové opatrenie - príjmy Veľkosť: 169.7 kB Formát: pdf Dátum: 3.11.2022
úprava rozpočtu II. rozpočtové opatrenie - výdavky Veľkosť: 374.8 kB Formát: pdf Dátum: 3.11.2022
Návrh - VZN_miestnypoplatok_na schvaľovanie Veľkosť: 311.4 kB Formát: pdf Dátum: 7.11.2022
Návrh - VZN_miestnedane_na schvaľovanie Veľkosť: 310.4 kB Formát: pdf Dátum: 25.11.2022
Návrh - VZN_školstvo_financovanie_na schvaľovanie Veľkosť: 291.7 kB Formát: pdf Dátum: 17.1.2023
Plagát - VODOVODNÁ PRÍPOJKA Kobeliarovo Veľkosť: 3.34 MB Formát: docx Dátum: 18.2.2022
viacročný rozpočet 2023 - 2025- výdavky (návrh) Veľkosť: 411.4 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
viacročný rozpočet 2023 - 2025-príjmy (návrh) Veľkosť: 185.8 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
VZN_školstvo_mesačnépoplatky_na schvaľovanie Veľkosť: 294.1 kB Formát: pdf Dátum: 22.2.2023
Ročný výkaz o komunálnom odpade za r.2022 Veľkosť: 107.8 kB Formát: pdf Dátum: 22.2.2023
Návrh - Záverečný účet obce za rok 2022 Veľkosť: 365.5 kB Formát: pdf Dátum: 1.3.2023
schválený viacročný rozpočet 2023 - 2025-príjmy Veľkosť: 185.8 kB Formát: pdf Dátum: 1.3.2023
schválený viacročný rozpočet 2023 - 2025- výdavky Veľkosť: 410.2 kB Formát: pdf Dátum: 1.3.2023
VZN_školstvo_financovanie_final Veľkosť: 288.6 kB Formát: pdf Dátum: 6.3.2023
Návrh -VZN_nakladaniesodpadmi_dodatok1_na schvaľovanie Veľkosť: 317.1 kB Formát: pdf Dátum: 8.3.2023
Návrh-VZN_pohrebisko_ochrannépásmo_na schvaľovanie Veľkosť: 286 kB Formát: pdf Dátum: 8.3.2023
Návrh-VZN_pohrebisko_prevádzkovýporiadok_na schvaľovanie Veľkosť: 320.3 kB Formát: pdf Dátum: 8.3.2023
Miera triedenia 2022- Kobeliarovo Veľkosť: 3.05 MB Formát: pdf Dátum: 31.3.2023
Záverečný účet obce za rok 2022 Veľkosť: 366.5 kB Formát: pdf Dátum: 26.4.2023
Oznámenie funkcií - starostka obce Veľkosť: 13.4 MB Formát: pdf Dátum: 26.4.2023
VZN_nakladaniesodpadmi_dodatok2_návrh Veľkosť: 278.1 kB Formát: pdf Dátum: 29.5.2023
Určenie mesačnej odmeny zástupcu starostu obce Kobeliarovo Veľkosť: 176.9 kB Formát: pdf Dátum: 24.8.2023
I. rozpočtové opatrenie - úprava rozpočtu k 31.07.2023 príjmy Veľkosť: 208.7 kB Formát: pdf Dátum: 6.9.2023
I. rozpočtové opatrenie - úprava rozpočtu k 31.07.2023 výdavky Veľkosť: 411 kB Formát: pdf Dátum: 6.9.2023
II. rozpočtové opatrenie prijímy r.2023 Veľkosť: 195.9 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023
II. rozpočtové opatrenie výdavky r.2023 Veľkosť: 376.8 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023
viacročný rozpočet 2024 - 2026 - prijímy Veľkosť: 181.2 kB Formát: pdf Dátum: 4.2.2024
Štatistický výkaz - odpad r. 2023 Veľkosť: 119.2 kB Formát: pdf Dátum: 14.2.2024
Výpočet miery triedenia - Kobeliarovor r.2023 Veľkosť: 3.1 MB Formát: pdf Dátum: 14.2.2024
viacročný rozpočet 2024 - 2026 - výdavky Veľkosť: 432.7 kB Formát: pdf Dátum: 4.2.2024
Návrh - Záverečný účet obce Kobeliarovo za rok 2023 Veľkosť: 390.8 kB Formát: pdf Dátum: 28.2.2024
Návrh-VZN_poskytovaniedotácií_na schvaľovanie Veľkosť: 312 kB Formát: pdf Dátum: 4.3.2024
Záverčený účet obce Kobeliarovo r. 2023 Veľkosť: 374.9 kB Formát: pdf Dátum: 11.4.2024
Oznámenie funkcií - starostka obce Veľkosť: 14.7 MB Formát: pdf Dátum: 26.4.2024
Individuálna Výročná správa obce Kobeliarovo rok 2023 Veľkosť: 322.8 kB Formát: pdf Dátum: 22.5.2024
Správa z auditu účtovnej závierky r.2023 Veľkosť: 2.8 MB Formát: pdf Dátum: 22.5.2024
Návrh Smernice AUTO 2024 Veľkosť: 782.8 kB Formát: pdf Dátum: 30.5.2024
Smernica AUTO 2024 Veľkosť: 782.8 kB Formát: pdf Dátum: 8.6.2024