Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dokumenty

    

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Zásady odmeňovania poslancov 268 kB pdf 11.2.2020
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií OZ obce 268 kB pdf 11.2.2020
Štatút obce 447.8 kB pdf 1.1.2021
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 202011 131.5 kB pdf 24.11.2020
Oznámenie o zmene trvalého pobytu 202009 264 kB pdf 28.9.2020
Správa audítora 2019 798 kB pdf 28.6.2020
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Oprava obecného mosta 17.6 kB pdf 4.5.2020
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Projektová dokumentácia 21.8 kB pdf 24.6.2020
Záverečný účet obce 2019 - návrh 112.4 kB pdf 26.3.2020
Individuálna výročná správa 2019 108.9 kB pdf 20.6.2020
Záverečný účet obce 2019 112.5 kB pdf 20.6.2020
Výzva na predloženie cenovej ponuky - 2020 Rekonštrukcia OcÚ 26.5 kB pdf 19.2.2020
Výzva na predloženie cenovej ponuky 21.3 kB pdf 22.9.2016
Dodatok č. 1/2020 k Zásadám odmeňovania poslancov a volených členov komisií v obci Kobeliarovo 45.6 kB pdf 11.2.2020
Návrh rozpočtu 2020 80.6 kB pdf 24.1.2020
Výročná správa za rok 2018 105.1 kB pdf 29.4.2019
Výzva na predloženie cenovej ponuky - vstupná brána 2020 122.8 kB pdf 6.2.2020
Prehlásenie obce - o uložení odpadu 2020 1.09 MB pdf 12.2.2020
Rozpočet obce 2019 61.8 kB pdf 1.2.2019
Záverečný účet obce 2018 110.2 kB pdf 26.3.2019
Záverečný účet obce 2017 101.3 kB pdf 30.5.2018
Výročná správa za rok 2017 103.6 kB pdf 31.5.2018
Oznámenie vlastníkom psov 2018 254.3 kB pdf 25.9.2018
Verejná vyhláška 672.2 kB pdf 8.8.2018
Úroveň vytriedenia KO 2019 1.01 MB pdf 19.2.2019
Návrh rozpočtu na rok 2012 155.1 kB pdf 7.2.2012
Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 1.31 MB pdf 2.11.2011
Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácností 2012 1.43 MB pdf 26.4.2011
Zmluva o združení 2.02 MB pdf 14.2.2012
Týždeň mozgu 2018 16.2 kB docx 13.3.2018
Rozpočet obce 2018 a Viacročný rozpočet obce na rok 2019 - 2020 38.6 kB pdf 19.2.2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky priloha_c.1_navrh_na_plnenie_kriterii 15.2 kB docx 17.11.2017
Správa na uverejnenie OR PZ v Rožňave 64.9 kB pdf 19.2.2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky priloha_c.4vzor_vykaz_vymer_-_kobeliarovo 45.9 kB xlsx 17.11.2017
Výzva na predloženie cenovej ponuky priloha_c.3_cestne_vyhlasenie 52 kB doc 17.11.2017
Výzva na súťaž 21 kB docx 1.10.2014
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce 2014 22.5 kB doc 29.9.2014
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva 30.5 kB doc 29.9.2014
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných 15.11.2014 27.5 kB doc 19.11.2014
Voľby do orgánov samosprávy obce Kobeliarovo 32 kB doc 20.8.2014
Rozpočet obce 2014 40.5 kB xls 31.3.2014
Rozpočet obce 2015 53.9 kB ods 19.1.2015
Materiál z rokovania OZ 14.08.2014 70.5 kB doc 21.8.2014
Rozpočet obce na rok 2016 103.4 kB pdf 8.2.2016
Záverečný účet obce 163.2 kB pdf 30.5.2016
Výročná správa za rok 2014 176.8 kB pdf 1.7.2015
Záverečný účet obce za rok 2014 178.2 kB pdf 1.7.2015
Individuálna výročná správa Obce Kobeliarovo 180.6 kB pdf 2.3.2016
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kobeliarovo 178.5 kB doc 3.11.2014
Európsky kódex proti rakovine 277.1 kB pdf 9.2.2018
Výzva na predkladanie ponúk 2016 286.7 kB pdf 23.2.2016
Výročná správa za rok 2016 322.9 kB pdf 26.6.2017
Výzva na predkladanie ponúk (2) 334.7 kB pdf 23.2.2016
Záverečný účet 2013 340 kB doc 27.6.2014
Výberové konanie na miesto riaditeľariaditeľky Materskej školy, Kobeliarovo 373.8 kB pdf 20.11.2017
Výročná správa 2013 400 kB doc 27.6.2014
Záverečný účet obce 2016 413.1 kB pdf 25.2.2016
Výberové konanie na miesto riaditeľariaditeľky Materskej školy 657.9 kB pdf 15.4.2014
Správa nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo v Kobeliarove za rok 2014 718.8 kB pdf 1.7.2015
Výzva na predloženie cenovej ponuky priloha_c.2_opis_zakazky_studia_-_kobeliarovo-_nahlad 867 kB pdf 17.11.2017
Ohlasovňa pobytu - Zrušenie trvalého pobytu (Mat.) 1010.2 kB pdf 27.4.2018
Oznámenie o zmene strategického dokumentu 1.09 MB pdf 6.2.2018
Správa audítora 1.04 MB pdf 30.5.2016
Správa audítora za rok 2017 2.03 MB pdf 20.5.2018
Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do obecného zastupiteľstva 29.6.2013 2.82 MB pdf 1.7.2013
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kobeliarovo 2017 - 2022 8.02 MB pdf 11.5.2018
Vyhlásenie voľby - Výberové konanie na obsadenie funkcie Hlavný kontrolór obce 32.5 kB doc 10.12.2016
Návrh záverečného účtu r.2020 406.2 kB pdf 1.3.2021
viacročný rozpočet 2021 - 2023 (príjmy) 186.5 kB pdf 1.3.2021
viacročný rozpočet 2021 - 2023 (výdavky) 360.9 kB pdf 1.3.2021
Výzva na predloženie cenovej ponuky - rigoly oprava 121.4 kB pdf 6.4.2021
Správa nezávislého audítora r. 2020 2.79 MB pdf 6.9.2021