Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

O nás

Materská škola Kobeliarovo

file._1

Názov:              Materská škola

Typ školy:        MŠ s celodennou starostlivosťou

VÚC:                  Košický

Okres:               Rožňava

Mesto:               Kobeliarovo

Adresa:             Kobeliarovo 21

PSČ:                    049 23 Nižná Slaná

Telefón:             058/7 951 007

E-mail:               mskobeliarovo@kobeliarovo.sk

Riaditeľka:       Mária Svinčiaková

Jazyk:                Slovenský

Počet žiakov:  20

 

Zástupcovia obecného zastupiteľstva v Rade materskej školy:

  • Bc. Svetlana Laciaková

 

file._2   file.3  file._4

https://www.kobeliarovo.sk/data/page/kobeliarovo.sk/12060/sprava-o-vychovno-vzdelavacej-cinnosti-ms-20222023.pdf

 

  • Dokumenty na stiahnutie: žiadosti, tlačivá

Prijímanie detí do materskej školy na školský rok 2024/2025

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

  • Oznamy

 

  • Projekty materskej školy
  • projekt „Adamko hravo - zdravo“ je celoslovenským projektom, ktorý má na zreteli skvalitnenie života nielen detí, ale aj ich rodín, presne tak ako je to deklarované v Národnom programe podpory zdravia SR.
  • program „Zelená škola“ medzinárodný výchovno-vzdelávací program ZELENÁ ŠKOLA – ako súčasť celosvetovej siete Eco-schools.

 

 

PROGRAM „ZELENÁ ŠKOLA“

Program Zelená škola od roku 2004 pomáha slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu. To znamená, že pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie.

     Hlavným cieľom programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu k zmene, ktorá povedie k zdravšej, „zelenšej“ a aktívnejšej škole i spoločnosti.

     Náplňou programu je splnenie 7 krokov Zelenej školy počas certifikačného obdobia dvoch rokov. Pre podrobné rozpracovanie je potrebné si v každom certifikačnom období vybrať minimálne jednu z nasledujúcich tém: voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody, potraviny.

     Školy, ktorým sa podarí úspešne zrealizovať všetkých sedem krokov, získajú na konci certifikačného obdobia medzinárodné ocenenie – Certifikát „Zelená škola“ a vlajku Eco-schools.

   Naša materská škola získala v šk. roku 2017/2018 titul Zelená škola a vlajku Eco–schools za svoje aktivity, ktoré prispeli k úspešnému zvládnutiu všetkých 7 krokov programu v téme: „Zeleň a ochrana prírody“.

V šk. roku 2019/2020 skončilo certifikačné obdobie na tému: „Odpad“ a radi by sme titul „Zelená škola“ opäť obhájili.

V šk. roku 2021/2022 bolo ukončené certifikačné obdobie na tému: "Zeleň a ochrana prírody" a radi by sme titul "Zelená škola" opäť obhájili v téme: "Voda."

Na základe výsledkov našej práce, uplatnenia metodiky 7 krokov a rozhovorov na hodnotiacej návšteve sa Rada Zelenej školy rozhodla udeliť našej škole Certifikát a vlajku programu „Zelená škola“, ktoré sú platné do augusta 2024.

  • Environmentálny akčný plán „Zeleň a ochrana prírody“
  • Environmentálny akčný plán „Odpad“ r. 2018- 2020
  • Environmentálny akčný plán "Zeleň a ochrana prírody" r. 2020-2022
  • Environmentálny akčný plán "Voda" r. 2022-2024