Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zelená škola

Náš príbeh                                                                           

                                                                    logo_zs

Naša Materská škola sa nachádza v obci Kobeliarovo, v regióne Horného Gemera, v okrese Rožňava. Je to malá dedinka približne so 450 obyvateľmi, ktorá je zároveň rodiskom veľkého učenca, buditeľa našich bratských národov a Slovana, Pavla Jozefa Šafárika.

Materská škola je jednotriedna, s počtom 20 detí, ktoré žijú v prostredí marginalizovanej rómskej komunity. Deti navštevujúce našu materskú školu vo veku 3 - 7 rokov pochádzajú z ekonomicko-sociálne, kultúrne a jazykovo znevýhodneného prostredia.

Tak ako každá Materská škola, aj my sa snažíme vychovávať čestného a uvedomelého človeka, žiaka, pripraveného na vstup do základnej školy. Postupom času, ako k nám začali chodiť deti z rómskej komunity a menej ich bolo z obce, začali sme si všímať u detí neúctu k prírode, nemali k nej vytvorený kladný vzťah, ochranárske postoje, nevážili si ju. Naopak, mali skôr pohnútky ničiť ju, robiť neporiadok vo svojom okolí, aj v okolí materskej školy.

Prvý krok, prečo nás projekt zaujal, bola ponuka. „Zelená škola, Zeleň a ochrana prírody, skrášlenie školského dvora a jeho okolia“, to všetko boli témy, ktoré nám pomohli aby sme sa rozhodli, pretože náš školský dvor je veľmi starý a pripadal nám všedným, nezaujímavým. Preto sme s radosťou prijali ponuku Zelenej školy vstúpiť do projektu a stať sa jej súčasťou. Naším cieľom bolo skrášlenie školského dvora, plnohodnotné využitie na vzdelávanie, šport, relax a zábavu. Snažili sme sa tiež zmeniť myslenie a konanie detí, rodičov a obyvateľov obce. Prvé kroky boli ťažké, niekedy sme boli až skeptické, či sa nám to podarí. Málokto nám bol naklonený a z každej strany sme počúvali „Načo to robíte a pre koho“. No my sme im na to odpovedali: „Keby každý mal taký prístup ku všetkému, tak sa v tejto dedine neurobí nič. A všetko čo vytvoríme, aj tak ostane len pre deti a pre Materskú školu v obci.“ Deti sa budú neustále meniť, ale tie zmeny, ktoré sme urobili, smerovanie a myslenie Materskej školy ostane tu a pôjde generáciami ďalej. A stále je čo vylepšovať.

Ďalším krokom a hnacím motorom bola úroda jahôd, hrášku, byliniek v skalke a získanie Diplomu: „Na ceste k Zelenej škole“. Po tomto získaní diplomu a ďalších troch seminárov v Košiciach, sme boli presvedčení, že to zvládneme. Tvrdou prácou zamestnankýň MŠ, všetkých detí, rodičov, zamestnancov Obecného úradu a obyvateľov obce sme získali Certifikát Zelenej školy a vlajku Zelenej školy (Eco-schools), ktorú sme si s radosťou prevzali v divadle Aréna v Bratislave 17.10.2018. Našu snahu ocenili aj rodičia detí, p. starosta a obyvatelia obce. Preto sme sa rozhodli v projekte pokračovať, ďalej sa vzdelávať, tvoriť, vážiť si a chrániť prírodu a svoje okolie. Preto ďalšou témou pre nás je „Odpad“. Naučiť deti čo je to odpad, kde ho skladujeme, ako, ako ho separujeme, kedy ho vyvážame, minimalizovať odpad, recyklovať, využívať a vytvoriť si kompostoviská a udržiavať poriadok v obci aj v rómskej osade.

 

SAM_4124SAM_4170SAM_4173

 

 

 

 

Materská škola Kobeliarovo = Zelená škola

 

Užšie kolégium: Koordinátor: Mgr. Patrícia Cangárová

  1. riaditeľka MŠ, Mária Svinčiaková
  2. prevádzková pracovníčka, Lucia Petáková
  3. starostka, Paed.Dr. Janka Regrútová
  4. pracovníčka OcÚ, Mária Hlaváčová
  5. Jaroslava Nemčková, za rodičov

Širšie kolégium: Všetci rodičia detí

                            Pracovníci OcÚ a obyvatelia dediny

 

EAP=Akčný plán

Prioritná téma: Odpad

Hlavný cieľ: Separácia odpadu

 

 

 

 

 

V rámci projektu Zelená škola bol vytvorený nový environmentálny akčný plán na roky 2018/2019 – 2019/2020 v novej prioritnej téme: ODPAD. Environmentálny akčný plán zahŕňa aj aktivitu na rómskej osade s cieľom vyčistiť osadu od plastu a najmä plastových fliaš.

Aktivita by mala byť uskutočnená v mesiaci marec, v termíne od 11.03.2019 – 31.03.2019, s cieľom vyzbierať do konca marca 50 igelitových vriec, ktoré by sa nosili do zberného dvora. Je potrebné určiť miesto na zber. Ak ich bude viac, je to vítané. Po skončení termínu sa aktivita vyhodnotí. Či sme cieľ aktivity splnili, alebo nie.  

Zbierať plastové fľaše budú všetci obyvatelia osady. Nie len pracovníci VPP. Preto je potrebné do každej domácnosti rozdať aspoň 2 igelitové vrecia na plast.

Ďalej je potrebné, aby sa oznámenia tohto projektu zúčastnili všetci členovia zastupiteľstva, aj s pani starostkou, nakoľko je nutné, aby túto činnosť vzali na vedomie všetci obyvatelia osady a vykonávali ju celý mesiac.

Ak by sa nám to podarilo a naučili by sme ich separovať odpad, tak je možné dať im ešte jeden kontajner na sklo a ostatné na komunálny odpad.

Všetky druhy kontajnerov na separovanie odpadu bude mať MŠ prenajaté na tento účel 2 roky. Základným cieľom je naučiť deti aj dospelých separovať a minimalizovať odpad. Kontajnery na papier, plast a sklo v triede MŠ nám už zabezpečil Obecný úrad.

Bližšie informácie o projekte je možné poskytnúť pracovníkmi MŠ. Ďakujem.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Zelená škola 20182020 Veľkosť: 2.68 MB Formát: pdf Dátum: 25.3.2021
MŠ - Zelená škola Veľkosť: 1.85 MB Formát: pdf Dátum: 6.12.2021
Ukončenie 3 certifikačného obdobia ZŠ Veľkosť: 4.02 MB Formát: pdf Dátum: 30.5.2022
Kobeliarovo_MŠ_Výsledok-hodnotenia_2022_Zeleň a OP Veľkosť: 744.4 kB Formát: pdf Dátum: 28.6.2022
Materská škola r. 2022 Veľkosť: 534.1 kB Formát: pdf Dátum: 16.3.2023