Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vyhlášky, ktoré upravujú podmienky v prevádzkach a podmienky organizovania hromadných podujatí a rovnako podmienky vstupu do prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Dátum: 19.04.2021
Autor: Obec Kobeliarovo
Vyhlášky, ktoré upravujú podmienky v prevádzkach a podmienky organizovania hromadných podujatí a rovnako podmienky vstupu do prevádzok a priestorov zamestnávateľa

platné od 19. 04. 2021

 1. Vyhláška upravujúca režim prevádzok a organizáciu hromadných podujatí (od 19. apríla)

Prehľad najdôležitejších zmien:

Prevádzky:

Od 19. apríla ostávajú zatvorené:

 • prírodné a umelé kúpaliská, otvorené ostávajú prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne, ktoré vykonávajú liečebné procedúry na základe návrhu lekára podľa zákona o zdravotnej starostlivosti; kúpaliská a plavárne môžu otvoriť v prípade, že stanovia maximálnu kapacitu prevádzky na 6 zákazníkov a dodržia ďalšie podmienky uvedené vo vyhláške
 • prevádzky poskytujúce služby wellness (sauny, vírivky, kúpele, zábaly);
 • fitness centrá
 • prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení,
 • prevádzky verejného stravovania – naďalej však môžu vydávať jedlá so sebou alebo formou donáškovej služby; otvorené sú aj kuchyne a výdajne stravy v zdravotníckych zariadeniach, školách a ostatných zariadeniach špecifikovaných vo vyhláške za dodržania nariadených protiepidemických opatrení, ak nie je možné v týchto zariadeniach spoločného stravovania zabezpečiť konzumáciu jedál inak.

Maximálny počet zákazníkov v prevádzke je stanovený na 1 osobu/15 metrov štvorcových z plochy určenej pre zákazníkov.

 • ak plocha určená pre zákazníkov nedosahuje 15 metrov štvorcových, môže byť v prevádzke naraz len jeden zákazník
 • do týchto limitov sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby
 • v prípade, že ide o teoretické časti vzdelávacích kurzov či autoškôl: ak plocha prevádzky nedosahuje 90 metrov štvorcových, môže sa v miestnosti nachádzať 6 účastníkov

Vyhradené nákupné hodiny (od 9:00 do 11:00 od pondelka do piatka) pre osoby nad 65 rokov a pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ich sprievodcov zostávajú naďalej v platnosti.

V prípade taxislužieb je stanovená podmienka, že cestujúci môžu sedieť najviac dvaja v jednom rade.

Obchodné domy budú musieť zabezpečiť uzavretie sedacích sekcií a detských kútikov. Cieľom tohto kroku je, aby sa ľudia v priestoroch obchodných domov nezdržiavali nad rámec času nevyhnutného na nákup.

Zariadenia prevádzok starostlivosti o ľudské telo budú musieť po každom zákazníkovi dezinfikovať pracovné miesto, čomu majú prispôsobiť aj časový harmonogram prevádzky. Toalety budú musieť byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Praktická výučba autoškôl a školiace strediská inštruktorov vykonávajúcich inštruktorské kurzy  a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku musia dodržiavať tieto pravidlá:

 • účastník kurzu a inštruktor musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom bez výdychového ventilu,
 • po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
 • pri výcviku na vedenie motocyklov musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a ostatné ochranné pomôcky
 • počas výučby teórie a konania záverečných skúšok musí byť v učebni minimálne dvojmetrová vzdialenosť medzi účastníkmi kurzu; to sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a skúšobného komisára,
 • počas praktického výcviku nesmie byť vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba; to sa nevzťahuje na skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúšok

Lanovky a vlekové dráhy:

 • prevádzka kabínových lanoviek nie je povolená
 • Všetky osoby využívajúce lanovky alebo vleky sa musia preukázať negatívnym výsledkom antigénového alebo RT-PCR testu nie starším ako 48 hodín, táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov
 • Hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami a dezinfikovať sa každú hodinu

Hotely a podobné krátkodobé ubytovacie služby

 • Každý ubytovaný klient starší ako 10 rokov musí pri ubytovaní predložiť negatívny výsledok antigénového alebo RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín
 • Konzumácia jedál a nápojov v spoločných priestoroch prevádzky nie je povolená, donáška do izby povolená je
 • Hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami
 • Maximálna kapacita izieb je stanovená na 2 dospelé osoby alebo členov jednej domácnosti

Múzeá, galérie a výstavné siene môžu organizovať výlučne individuálne prehliadky.

Hromadné podujatia:

Povoľujú sa hromadné podujatia do 6 osôb.

Vyhláška stanovuje podmienky pre bohoslužby, obrady krstu, cirkevné a civilné obrady sobáša a pohrebu. Ak ide o povolenú kapacitu osôb, pre tieto typy hromadných podujatí platia nasledovné podmienky:

 • Počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov.
 • Ak táto plocha nedosahuje 90 m2, môže sa tu nachádzať najviac 6 návštevníkov.
 • Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

V prípade športových podujatí sa upresnilo, že do limitu počtu osôb sa nezapočítava jeden tréner.

 

 1. Vyhláška upravujúca vstup do prevádzok a priestorov zamestnávateľa (od 19. apríla)

Prehľad najdôležitejších zmien:

Zmeny v tejto vyhláške reflektujú na zmeny stanovené v uznesení vlády SR, a to nasledovne:

Výnimka týkajúca sa časového intervalu po prekonaní COVID-19 sa predlžuje z troch mesiacov na 180 dní.

Výnimka týkajúca sa očkovania proti COVID-19 upravila nasledovné možnosti:

Zákaz vstupu do prevádzok a zákaz vstupu zamestnancov na pracovisko sa nebude vzťahovať ani na:

 • Osoby po druhej dávke mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
 • Osoby po prvej dávke vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
 • Osoby po prvej dávke vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID – 19,

Uvedené (všetky tri vymenované možnosti) platí pre vstup do prevádzok aj pre vstup zamestnancov do priestorov zamestnávateľa.

Vyhláška ďalej reflektuje na uznesenie vlády SR v zavedení výnimky pre vstup do zariadení za účelom na účasti na bohoslužbe a individuálnej duchovnej starostlivosti. Návšteva týchto zariadení nie je podmienená  preukazovaním sa negatívnym výsledkom testu.

Ostatné ustanovenia vo vyhláške ostávajú v platnosti v doterajšom znení.

Vyhlášky sú zverejnené vo Vestníku vlády SR, konkrétne tu:

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_186.pdf

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_187.pdf

 

RÚVZ RV

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.