Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Svetový deň obezity

SÚBOR
Dátum: 04.03.2022
Autor: Obec Kobeliarovo
Svetový deň obezity

informácie, edukačný materiál

SVETOVÝ DEŇ OBEZITY 2022 – OBEZITA MÔŽE POTRÁPIŤ CELÉ TELO, MUSÍME KONAŤ (1. časť)

Svetový deň obezity každoročne pripadá na 4. marca. Tento rok sa osvetová kampaň nesie v duchu témy „Každý musí konať!“. Veľká časť populácie si totiž osvojila nezdravé stravovacie návyky a sedavý spôsob života. Tieto rizikové faktory je potrebné eliminovať na celosvetovej úrovni, aby sa predišlo ďalšiemu zvýšeniu výskytu nadváhy a obezity u ľudí.

Obezita je celosvetovo rozšírené chronické ochorenie. Spôsobuje vážne komplikácie zdravia, ktoré znižujú kvalitu života jednotlivca a v neposlednom rade zvyšujú náklady potrebné na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. Dochádza k nahromadeniu tuku v ľudskom organizme, ktoré vedie k zhoršeniu zdravotného stavu obézneho človeka.

Obezita vo veľkej miere prispieva k rozvoju ďalších chronických neprenosných ochorení, ktorými sú napríklad: choroby srdca, obličiek a pečene, vysoký krvný tlak, diabetes mellitus či viaceré druhy rakoviny (rakovina prsníka, maternice, hrubého čreva, prostaty a pod.). Obezita môže taktiež negatívne vplývať na psychiku daného jednotlivca, ktorý môže trpieť depresiami a byť stigmatizovaný. V konečnom dôsledku obezita spôsobuje väčšiu úmrtnosť ako následky fajčenia. U obéznych pacientov je v porovnaní s osobami s primeranou hmotnosťou až trikrát väčšie riziko, že budú čeliť rôznym onkologickým ochoreniam, cukrovke, či artériovej hypertenzii. Ľudia s obezitou majú tiež dvakrát väčšiu pravdepodobnosť hospitalizácie v súvislosti s ochorením COVID-19.

 

AKO ZISTIŤ, ČI JE HMOTNOSŤ PRIMERANÁ? (2. časť)

Akým jednoduchým spôsobom vieme zistiť, či sa nás obezita týka?

Pre určenie môžeme použiť výpočet Body Mass Index (BMI). BMI vypočítame tak, že svoju hmotnosť v kilogramoch vydelíme druhou mocninou svojej telesnej výšky v metroch.

Ak je výsledná hodnota 30,0 a viac, hovoríme o obezite. Spozornieť a upraviť životosprávu však treba už v čase, keď je výsledná hodnota BMI v rozmedzí od 25,0 po 29,9. V tomto štádiu hovoríme o nadváhe - predstupni obezity.

Obezita je v modernom svete veľmi rozšírená, avšak netreba zabúdať na to, že sa jej dá účinne predchádzať.

AKÉ JE BMI U SLOVENSKEJ POPULÁCIE? (štatistika zo Zdravotného uvedomenia v rokoch 2013, 2016 a 2019)

V roku 2013 tvorilo výskumnú vzorku 3679 respondentov vo veku od 15 rokov do 95 rokov. Respondenti boli podľa BMI klasifikovaní, ako osoby s nadváhou alebo s obezitou I., II. a III. stupňa. Na základe BMI sme zaznamenali výskyt nadváhy (BMI: 25,0 – 29,9) u 34,8 % respondentov.

 • Obezita I. stupňa (BMI: 30,0 – 34,9) sa vyskytla u 13 % respondentov,
 • Obezita II. stupňa (BMI: 35,0 – 39,9) u 1,9 % respondentov a
 • Obezita III. stupňa (BMI: 40 a viac) u 0,5 % respondentov.

Na základe prieskumu z roku 2013 môžeme konštatovať, že so stúpajúcim vekom sa zvyšuje počet respondentov, ktorí trpia obezitou či nadváhou.

V roku 2016 tvorilo výskumnú vzorku 3773 respondentov vo veku od 15 do 95 rokov. Podľa indexu BMI sa vo výskumnej vzorke nachádzalo 33,9% osôb s nadváhou.

 • Obezita I. stupňa sa vyskytla u 12,1 % respondentov,
 • Obezity II. stupňa u 2,3 % respondentov a
 • Obezita III. stupňa u 0,4 % respondentov.

Z prieskumu, ktorý sa realizoval v roku 2016 konštatujeme, že ženy majú štatisticky významne nižšie hodnoty BMI ako muži a taktiež to, že so stúpajúcim vekom sa zvyšuje štatisticky významne hodnota BMI.

V roku 2019 tvorilo výskumnú vzorku 3744 respondentov. Na základe BMI sme zaznamenali výskyt nadváhy (BMI: 25,0 - 29,9) u 35,6 %.

 • Obezita I. stupňa (BMI: 30,0 - 34,9) sa vyskytla u 12,2 % respondentov,
 • obezita II. stupňa (BMI: 35,0 - 39,9) u 2,3 % respondentov,

obezita III. stupňa (BMI: 40 a viac) u 0,4 % respondentov

 

PREVENCIA OBEZITY U ŠKOLÁKOV A DOSPIEVAJÚCICH (3. časť)

Rodičia dokážu efektívne znižovať riziko vzniku obezity tým, že v rodine vytvoria predpoklady pre formovanie zdravého životného štýlu.

Tu je však potrebné zdôrazniť, že deti spravidla preberajú návyky rodičov a preto je potrebné byť pre ne vzorom. Nástroje proti vzniku a rozvoju obezity by mali byť súčasťou dennej rutiny všetkých členov rodiny, nie len detí.

Rodičia, ale aj inštitúcie, by sa mali sústrediť najmä na tieto oblasti životosprávy:

Výživa

 • Zdravá výživa je počas detstva a dospievania jedným z hlavných rizikových faktorov obezity.
 • V tomto veku na deti pôsobí veľký vplyv marketingu nezdravých potravín a sladených nápojov, taktiež tlak od rovesníkov a v neposlednom rade aj predstavy o ideálnom tele.
 • Dospievajúce deti majú mimo domu väčšiu slobodu vo výbere jedla a nápojov. Často preferujú konzumáciu jedál, ktoré sú chudobné na potrebné živiny, no bohaté na kalórie, majú vysoký obsah tukov a cukrov.
 • Odporúča sa konzumovať aspoň 5 porcií ovocia a zeleniny denne. Konzumácia väčšieho množstva ovocia a zeleniny, zníženie tukov a pridaných cukrov v potravinách vedie k zníženiu rizika vzniku obezity.
 • Vyhnúť sa treba kaloricky bohatým a súčasne nutrične chudobným potravinám, vrátane sladených nápojov, fast foodov a podobne.
 • Školské jedlá tvoria približne 40% denného príjmu detí, preto by sa malo na úrovni škôl dbať na obmedzení dostupnosti nezdravých potravín a nápojov, a zároveň by sa mala zvýšiť dostupnosť zdravých potravín s nízkou energetickou hodnotou a samozrejme nezabudnúť na dostatočný príjem pitnej vody.

Pohybová aktivita

 • Odporúčaná pohybová aktivita pre deti vo veku 5 – 17 rokov je denne aspoň 60 minút pohybovej aktivity strednej alebo silnej intenzity.

                           Nízka intenzita: napr. bicyklovanie po rovine, jazda na kolobežke, skateboarde, presun peši do a zo školy, prechádzka.

Stredná intenzita: napr. bicyklovanie v premenlivom teréne, korčuľovanie, rýchla chôdza, turistika, volejbal, joga.
Silná intenzita: napr. atletický beh, rýchla cyklistika, športové plávanie, detská naháňačka, basketbal, futbal, hokej, zumba, rýchla chôdza do kopca.

 • Nízka fyzická aktivita v detstve sa stala celosvetovo spoločenskou normou a je dôležitým faktorom prispievajúcim k epidémii obezity.
 • Obezita zas znižuje fyzickú aktivitu, čo vedie k začarovanému kruhu.
 • Pravidelná fyzická aktivita redukuje telesný tuk ale najmä zlepšuje celkovú kondíciu a zdravie kostí.
 • Pri správnej miere pohybovej aktivity hrajú dôležitú úlohu rodičia, ktorí by mali ísť príkladom a dieťa by mali motivovať k pravidelnej pohybovej aktivite.

Sledovanie televízie a čas pred obrazovkou

 • Sledovanie televízie a čas pred obrazovkou (telefónu, tabletu, či iného zariadenia) je uznávaný rizikový faktor vzniku obezity.
 • Tieto aktivity podporujú sedavý spôsob života. Človek zároveň obvykle siahne po väčšom množstve občerstvenia, ktoré automaticky konzumuje, taktiež sa obmedzuje čas, ktorý by sa dal využiť na rôznu pohybovú aktivitu.
 • Dôležitým problémom času stráveného pri obrazovke sú aj rôzne reklamy na nezdravé jedlá a nápoje, ktoré nepriaznivo vplývajú na stravovacie návyky detí.

Zdravý spánok

 • Je dokázané, že existuje vyššia pravdepodobnosť zvýšeného BMI medzi tými, ktorí majú zlú kvalitu spánku - a to bez ohľadu na jeho dĺžku.
 • Deti, ktoré málo spia, môžu mať na ďalší deň menej energie a tým je obmedzená ich fyzická aktivita počas dňa.
 • Adolescenti by mali spať min. 8,5 až 10,5 hodiny denne

Zavedenie pravidla  3-2-1

3 hlavné jedlá denne, maximálne 2 hodiny voľného času stráveného pred obrazovkou a minimálne 1 hodinu fyzickej aktivity denne.

UROBTE Z FYZICKEJ AKTIVITY SÚČASŤ VÁŠHO KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA (4. časť)

 

Je dokázané že pravidelná fyzická aktivita pomáha v prevencii a v zvládaní neprenosných ochorení, ako sú rôzne srdcové ochorenia, mŕtvica, cukrovka či rôzne druhy rakoviny. Pomáha tiež pri predchádzaní vysokému krvnému tlaku či pri udržiavaní zdravej telesnej hmotnosti. Priaznivo ovplyvňuje aj duševné zdravie a kvalitu života jednotlivca.

 

Globálne odhady Svetovej zdravotníckej organizácie ukazujú, že každý štvrtý dospelý človek a 81% dospievajúcich nevykonáva dostatočné množstvo fyzickej aktivity.

 

Miera nedostatočnej fyzickej aktivity obyvateľstva môže stúpať aj v súvislosti s ekonomickým rozmachom krajiny a to v dôsledku modernizácie dopravy, zvýšeného využívania technológií na prácu a rekreáciu, či z dôvodu narastajúceho sedavého spôsobu života. Jednotlivci zvyčajne vo vyššej miere využívajú prepravu autom, a chôdzu či bicykel nahrádzajú elektrickými kolobežkami či elektrobicyklami.


Na to, aby ste splnili aspoň minimálne odporúčania na množstvo pohybu, pritom častokrát stačia aj menšie úpravy životného štýlu. Spočiatku môžu byť zmeny otravné či náročné, no výskumy naznačujú, že ak vydržíte prvý mesiac, včlenia sa do vašej rutiny a budú vám čoraz prirodzenejšie.

– USTRÁŽTE OVPLYVNITEĽNÉ RIZIKOVÉ FAKTORY OBEZITY (5. časť)

 

Obezita je v modernom svete veľmi rozšírená, avšak netreba zabúdať na to, že jej vzniku možno účinne predchádzať.

Venujte pozornosť rizikovým faktorom, ktoré vám ako jednotlivcovi zvyšujú riziko vzniku obezity a snažte sa ich potláčať do najvyššej možnej miery. Škodlivé vplyvy sa snažte nahradiť či vyvážiť faktormi, ktoré naopak znížia riziko obezity.

 

Základné princípy zdravšej životosprávy možno zhrnúť do siedmych bodov:

 

 1. JEDZTE ZDRAVO: Pridajte do jedálnička ovocie a zeleninu. Svetlé pečivo nahraďte celozrnným. Stravujte sa aspoň 5x denne, nevynechávajte raňajky. Vymeňte bežné sladkosti za zdravšie varianty. Vyhnite sa fast foodu (rýchlemu občerstveniu). Vyhnite sa vyprážaniu. Znížte príjem soli a alkoholu.
 2. DODRŽIAVAJTE PITNÝ REŽIM: Pitný režim dospelého človeka by mal zahŕňať približne 2-2,5 litra tekutín. Nezabudnite na správny výber nápoja, uprednostňujte čistú pitnú vodu alebo nesladený čaj. Vyhnite sa sladeným nápojom.
 3. CVIČTE: Ak máte problém s pohybovou aktivitou ako jednotlivec, nájdite si blízkeho človeka či skupinku ľudí, s ktorou pôjde cvičenie jednoduchšie. Nájdite športové aktivity, ktoré vás bavia, skúšajte nové pohybové aktivity.
 4. OBMEDZTE ČAS PRI POČÍTAČI ALEBO TELEFÓNOCH: Minimalizujte sedavý spôsob života.
 5. POZOR NA VPLYV REKLÁM: Nepodliehajte vplyvu marketingu a reklám, ktoré často propagujú aj nezdravé potraviny a jedlá. Neverte zázračným či módnym riešeniam, ktoré sľubujú rýchle výsledky bez akejkoľvek námahy či zmeny.
 6. MENEJ SA STRESUJTE: Skúste sa každý deň potešiť aspoň jednou maličkosťou. Udržiavajte kontakt s blízkymi, ktorí vám pomáhajú odbúravať stres bežných dní.
 7. DOPRAJTE SI KVALITNÝ SPÁNOK: Doprajte si dostatok času na oddych. Dajte svojmu telu príležitosť zregenerovať sa, spracovať fyzickú a psychickú záťaž a načerpať nové sily

MAJÚ ŠKOLÁCI NA SLOVENSKU ZDRAVÉ STRAVOVACIE NÁVYKY? (6. časť)

V rámci prevencie obezity je najdôležitejšie nastaviť správne stravovacie návyky a zdravý životný štýl už v detstve. Nezastupiteľnú úlohu tu majú rodičia, keďže sú pre deti vzorom.

Zaujímavé poznatky o stravovaní školákov na Slovensku nám približujú napríklad výsledky štúdie HBSC, jej ostatné zistenia nájdete zachytené aj v sprievodnej infografike.

HBSC je medzinárodná štúdia o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11-, 13- a 15-ročných školákov, ktorá sa uskutočňuje v spolupráci so Svetovou Zdravotníckou Organizáciou v 50 krajinách už od roku 1983. Jej cieľom je monitorovať zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov v ich sociálnom kontexte. Medzinárodný protokol štúdie HBSC je pripravovaný špičkovými odborníkmi, ktorí využívajú najnovšie poznatky v danej oblasti.

 

Každé 4 roky sa do štúdie zapojí približne pol milióna školákov vo veku 11 až 15 rokov, z viac ako päťdesiatich krajín (Európa a Severná Amerika). Cieľom je získať údaje, ktoré umožňujú porovnať situáciu v krajinách a sledovať aktuálnu situáciu a trendy v živote školákov. Slovensko je do medzinárodnej štúdie HBSC zapojené už od roku 1993 a nasledujúci zber údajov je plánovaný v školskom roku 2021/2022.

Podrobnejšie informácie o štúdii môžete získať tu: https://hbscslovakia.com/

Vypracoval Odbor podpory zdravia a výchovy ku zdraviu v spolupráci s Odborom komunikácie ÚVZ SR

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
1_vplyv_obezity_na_telo Veľkosť: 344.8 kB Formát: jpg Dátum: 8.3.2022
2_vypočet BMI Veľkosť: 422.1 kB Formát: jpg Dátum: 8.3.2022
3_prevencia_obezity_u_deti Veľkosť: 356.3 kB Formát: jpg Dátum: 8.3.2022
4_pohybova_aktivita Veľkosť: 445.5 kB Formát: jpg Dátum: 11.3.2022
5_faktory_vplyvajuce_na_obezitu Veľkosť: 425.8 kB Formát: jpg Dátum: 11.3.2022
životospráva_školákov_6 Veľkosť: 417.9 kB Formát: jpg Dátum: 14.3.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.