Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rožňavský veľtrh pre seniorov

Dátum: 19.10.2022
Autor: Obec Kobeliarovo
Rožňavský veľtrh pre seniorov

Jeden človek svet nezmení.

Ale ak sa spojíme, možno zmeníme celý svet aspoň jednému človeku.

                                     (Motto podujatia)

Dňa 12.októbra 2022 sa v priestoroch Spoločenskej sály Mestského úradu v Rožňave po dvojročnej prestávke uskutočnil piaty ročník Rožňavského veľtrhu pre seniorov. Snaha organizátorov podujatia o vytvorenie takého priestoru, kde je na jednom mieste množstvo potrebných informácií a ktoré sú zároveň dostupné aj bez peňazí, sa už tradične odvíjala od potrieb seniorov z bio-psycho-sociálno-spirituálnej oblasti. Zámerom podujatia bolo aj vytvorenie siete a kontaktov medzi jednotlivými organizáciami, ktoré sa problémami seniorov zaoberajú a vedia im byť nápomocní.

            Hlavnými organizátormi podujatia boli Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Mesto Rožňava a Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Rožňave. Je už takmer tradíciou, že program, konzultačné a sprievodné aktivity veľtrhu boli zostavené tak, aby seniori v jednotlivých informačných blokoch a počas sprievodných a konzultačných aktivít získali informácie z oblasti uspokojovania fyzických, psychických, sociálnych a spirituálnych potrieb.

Odborná prezenčná časť programu podujatia, ktorá bola rozdelená do štyroch blokov prebiehala v sále a sprievodné a konzultačné aktivity sa realizovali  vo vstupnej hale. Prvýkrát sa Rožňavský veľtrh pre seniorov neukončil žrebovaním tomboly, keďže vďaka pánovi primátorovi a Mestu Rožňava podujatie pokračovalo pre vopred prihlásených účastníkov obedňajším občerstvením a tanečnou zábavou.

 Podujatie otvoril mladý akordeonista Peter Vanyo zo Základnej umeleckej školy v Dobšinej. Prítomných seniorov pozdravili páni Mgr. Jozef Varga, MPH - regionálny hygienik poverený výkonom funkcie z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, pán Michal Domik - primátor mesta Rožňava a Mgr. Ladislav Fábian - predseda Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Rožňave. Po príhovoroch dievčenská  folklórna skupina pod vedením a s akordeónovým  doprovodom Ing. Ivana Nemčoka navodila veselú a príjemnú atmosféru.

Počas dopoludňajšieho odborného programu odborníci seniorom prednášali na rôzne témy (Prvá pomoc pri infarkte myokardu a cievnej mozgovej príhode, Náhla zmena v živote seniora, Opatrovateľská služba a pomôcky, Kompenzácie ŤZP a pomôcky, Pacient s chronickými ochoreniami  počas a po pandémii, Práca so seniormi v rámci centra aktívneho starnutia, Tréning mozgu, Rady právnika a Senior v (ne)bezpečí).

Odborníci z organizácií v rámci všetkých odborných príspevkov a tiež ďalší z oblasti poskytovania prvej pomoci (Life star emergency s.r.o.), poskytovania sociálnych služieb a kompenzácií ŤZP (Mesto Rožňava, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Rožňave, Sociocentrum v Rožňave, Diecézna charita v Rožňave, Slovenský červený kríž v Rožňave, Ústredie diakonie RKC v Komárne), uspokojovania spirituálnych potrieb (Rímsko-katolícka cirkev v Rožňave, Saleziáni Don Bosca v Rožňave, Evanjelická cirkev a.v. vyznania v Rožňave, zástupca za Reformovanú kresťanskú cirkev sa nezúčastnil), bezpečnosti seniorov, práva a podpory seniorov, práv pacientov (OR Policajného zboru SR v Rožňave, notár JUDr. Juraj Farkašovský v Rožňave, Centrum podpory Vidia n.o, Rožňava, Asociácia na ochranu práv pacientov SR v Bratislave), uspokojovania psychických potrieb (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a  prevencie v Rožňave, SUBSIDIUM - špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov v Rožňave), zabezpečenia mobility seniora (Elektrovozíky s.r.o.), používania inkontinenčných pomôcok (Essity Slovakia s.r.o.), rozvoja voľnočasových aktivít na zlepšenie telesnej a duševnej kondície seniora (Denné centrum v Rožňave, Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia v Košiciach) a tiež z oblasti zdravej výživy a prevencie infekčných ochorení (Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave) ponúkali účastníkom veľtrhu možnosť diskusie, individuálnej konzultácie a poradenstva.

Veľký záujem bol o sprievodné aktivity. Zabezpečovali ich  Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie,  Remedium s. r. o. z Bardejovských kúpeľov a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety z Bratislavy (meranie krvných parametrov – cukor 100 meraní, cholesterol, HDL a LDL cholesterol – 80 meraní, vitamín D – 58 meraní  a hemoglobín 60 meraní),  Stredná zdravotnícka škola v Rožňave (meranie krvného tlaku – 46 meraní  a masáž šije a horných končatín), Stredná odborná škola obchodu a služieb v Rožňave (úprava účesu), Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave (ponuka kníh a aktivít) a Združenie gemerských remeselníkov  v Krásnohorskej Dlhej Lúke (ukážky tvorivosti). Obsluhu pri občerstvení zabezpečoval pedagóg a študenti zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rožňave. Sponzorom občerstvenie (pitný režim, kávu, drobné pečivo) bola firma Spig s.r.o. Zvolen.

Krásna výstava ručných prác členiek JDS mimoriadne skrášlila priestor konania podujatia. Zároveň členovia JDS prispeli aj chutným domácim pečivom.

            Na podujatí bolo spolu prítomných 211 účastníkov - seniorov, hostí, odborníkov z jednotlivých oblastí a študentov. Každý senior dostal pri registrácii jeden lístok na občerstvenie počas druhej prestávky (občerstvenie zabezpečilo Mesto Rožňava) a tombolový lístok, s ktorým mohol vyhrať jednu z pätnástich cien v tombole. Ceny do tomboly venovali:  Essity Slovakia s.r.o. Gemerská Hôrka, primátor mesta Rožňava pán Michal Domik, Mestské divadlo Actores, Elektrovozíky s.r.o., Masážny salón Fénix v Rožňave a Kaderníctvo Andrea Oláh v Rožňave .

            Rožňavský veľtrh pre seniorov je na Slovensku jedinečné podujatie  a jeho terajší 5. ročník bol z nášho pohľadu trošku iný. Akoby sa v nás všetkých po covidovej pauze zapálila  ešte väčšia túžba sa stretnúť, spojiť a pomáhať.  Svedčí o tom aj spätná väzba, ktorú sme získali od 74 seniorov. Podrobné vyhodnotenie spätnej väzby je uvedené v prílohe. Veríme, že práve vďaka názorom seniorov dokážeme v budúcnosti skvalitniť nielen toto podujatie, ale  najmä životy našich najstarších.  Piaty ročník považujeme za prvý jubilejný a preto sme veľmi radi, že sa nám podarilo pre seniorov zabezpečiť popoludňajšiu tanečnú zábavu so skvelou kapelou. A kto nevidel, neuverí s akou skvelou náladou a radosťou sa seniori zabávali. Tanečnou zábavou sme zároveň chceli poukázať na veľký vplyv hudby, tanca a spoločenského života na zvýšenie kvality života seniora. Seniori by ocenili, ak by mali viacej takýchto možností, čo je výzva pre jednotlivé mestá, obce, ZO JDS a kultúrne inštitúcie.      

Ani tento rok sa na Rožňavskom veľtrhu pre seniorov nepredávalo a nekupovalo za peniaze, tovarom boli informácie a služby a platilo sa úsmevom a poďakovaním. A ak si len jeden senior „kúpil“ na veľtrhu novú informáciu, ktorá jemu a jeho blízkym pomôže prežiť starobu bezpečnejšie, krajšie, dôstojnejšie a radostnejšie, myslíme si, že toto podujatie malo zmysel. Veríme, že väzby a kontakty, ktoré vznikli a odovzdali sa na podujatí aj medzi odborníkmi budú viesť k skvalitneniu života našich najstarších. Seniorom, ťažko zdravotne postihnutým ľuďom, študentom,  odborníkom, spoluorganizátorom a všetkým zúčastneným organizáciám ďakujeme za účasť, vytvorenie skvelej tvorivej a pomáhajúcej atmosféry a tešíme sa na ďalšie – šieste stretnutie.

                                                                                                                                                                  Mgr. Silvia Lengová, MPH

                                                                                                                                                                  oddelenie podpory zdravia

                                                                                                                                                                  a   výchovy k zdraviu

                                                                                                                                                                  RÚVZ so sídlom v Rožňave

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.