Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Doručovanie sumárnych údajov z evidencie nájomného

SÚBOR
Dátum: 15.12.2022
Autor: Obec Kobeliarovo
Doručovanie sumárnych údajov z evidencie nájomného

Výzva

Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor (ďalej len ,,okresný úrad“) ako
vecne a miestne príslušný správny orgán v zmysle zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme
poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
a o zmene niektorých zákonov /ďalej len ,,zákon“/ týmto


upozorňuje a vyzýva


nájomcov pozemkov na poľnohospodárske účely, že podľa § 14 ods. (3) zákona je nájomca
povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky
podľa katastrálnych území k 31. decembru a údaje a informácie z tejto evidencie poskytnúť
okresnému úradu každoročne do 31. januára nasledujúceho roku.

Podľa § 14 ods. (4) zákona, podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania
evidencií podľa odsekov 2 a 3, ako aj stanovenia obvyklej výšky nájomného ustanoví
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky (ďalej len ,,ministerstvo pôdohospodárstva“).
Na tento účel vydalo ministerstvo pôdohospodárstva všeobecne záväzný právny predpis
a to Vyhlášku č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu
vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného, ktorá je platná od
19.06.2018 a účinná od 01.07.2018. Okresnému úradu predkladajú nájomcovia do 31. 1. 2023
vyplnený formulár – Prílohu č. 3 Vyhlášky MPRV SR č. 172/2018.


K doručovaniu a vypĺňaniu uvedeného formulára upozorňujeme na nasledovné:
1, nájomca predloží vyplnený formulár za rok 2022 na okresný úrad príslušný podľa
katastrálneho územia
2, sumárne údaje o dohodnutom a zaplatenom nájomnom majú byť uvedené v celkovej
sume v eurách, nie v eurách za hektár.

 

 

Ing. Róbert Zdechovan
vedúci odboru

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Doručovanie sumárnych údajov z evidencie nájomného - výzva Veľkosť: 305 kB Formát: pdf Dátum: 15.12.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.