Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľba hlavného kontrolóra obce

SÚBOR
Dátum: 01.03.2023
Autor: Obec Kobeliarovo
Voľba hlavného kontrolóra obce

vyhlásená na dňa 20. 04. 2023

Obecné zastupiteľstvo v Kobeliarove

 

v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Uznesenia OZ v Kobeliarove č. 1/15/2023 zo dňa 28. 02. 2023

 

 

vyhlasuje

 

voľbu hlavného kontrolóra obce Kobeliarovo, ktorá sa uskutoční

20. 04. 2023 (štvrtok) o 16.00 h

 

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie podmienky na funkciu hlavného kontrolóra:

 1. Ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie
 2. Bezúhonnosť
 3. Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 4. Ďalšie podmienky:
  1. Znalosť legislatívy a noriem úrovne samosprávy
  2. Výhodou sú manažérske zručnosti a skúsenosti v oblasti samosprávy
  3. Práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Internet)
  4. Zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť.

Náležitosti písomnej prihlášky:

 1. Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón)
 2. Štruktúrovaný profesijný životopis
 3. Úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie úradne osvedčené kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilosť
 4. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v rozsahu:
  1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka
  2. Dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia
  3. Štátne občianstvo
  4. Pohlavie
  5. Meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov
 5. Súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle § 5 písm. a.) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vykonávania voľby hlavného kontrolóra na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kobeliarove
 6. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti kandidáta na právne úkony v plnom rozsahu

 

Rozsah úväzku hlavného kontrolóra obce Kobeliarovo je 10 hodín mesačne (mesačný úväzok – 0,067) na kratší pracovný úväzok.

Termín nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce Kobeliarovo je 02. 05. 2023, ktorý je súčasne dňom nástupu do práce.

Termín odovzdania písomnej prihlášky:

Termín odovzdania písomnej prihlášky: písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi osobne, alebo poštou najneskôr do 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 06. 04. 2023 do 15.30 h. v zalepenej obálke na adresu:

Obec Kobeliarovo

Kobeliarovo č. 78

049 23  Nižná Slaná

 

 • : Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“

 

V Kobeliarove, dňa 01. 03. 2023

 

                                                                                   PaedDr. Janka Regrutová

                                                                                   Starostka obce Kobeliarovo

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Voľba HKO Veľkosť: 1.58 MB Formát: pdf Dátum: 1.3.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.