Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o strategickom dokumente

Dátum: 09.05.2023
Autor: Obec Kobeliarovo
Oznámenie o strategickom dokumente

Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji

Oznámenie o strategickom dokumente

 

Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s. r. o., Tehelná 19, 831 03  Bratislava, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), dňa 17. 04. 2023 oznámenie o strategickom dokumente „Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji.“

 

Oznámenie o strategickom dokumente „Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji“ je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/adaptacna-strategia-na-dosledky-zmeny-klimy-v-kosickom-kraji

 

Do oznámenia o  strategickom dokumente možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklad zhotoviť kópie na vyššie uvedenom odkaze, resp. na obecnom úrade v čase úradných hodín.

Oznámenie bude zverejnené od 09. 05. 2023 do 31. 05. 2023 na úradnej tabuli aj na webovom sídle obce.

 

 

 

 

                                                                                   PaedDr. Janka Regrutová

                                                                                   Starostka obce Kobeliarovo

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.