RSS Obec Kobeliarovo http://kobeliarovo.sk RSS kanál obce Obec Kobeliarovo sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 Opatrenia Covid - 19 http://kobeliarovo.sk/novinka/24672/n 24672 od 9.9.2021 http://kobeliarovo.sk/data/news/kobeliarovo.sk/2021/vyr_1924_respirator_d904bf_sm.png Oznam RÚVZ v RV http://kobeliarovo.sk/novinka/24585/n 24585 aktuality http://kobeliarovo.sk/data/news/kobeliarovo.sk/2021/covid-19-korona_093dde_sm.jpg Sekundárne otravy hubami http://kobeliarovo.sk/novinka/24539/n 24539 článok v prílohe http://kobeliarovo.sk/data/news/kobeliarovo.sk/2021/5e365d40-56c2-49a9-b645-2e350ff92acc_phpqo4zre_872b37_sm.jpg Pozvánka na 3. zasadnutie OZ http://kobeliarovo.sk/novinka/24542/n 24542 21. 09. 2021 o 16.30 h http://kobeliarovo.sk/data/news/kobeliarovo.sk/2021/erb_b4f433_md_2c7d4b_md_b18355_sm.jpg Odhalenie pamätnej tabule http://kobeliarovo.sk/novinka/24561/n 24561 JUDr. Dušanovi Vilimovi, dňa 04. 09. 2021 http://kobeliarovo.sk/data/news/kobeliarovo.sk/2021/dsc02399_83741a_sm.jpg A opäť sme varili.. http://kobeliarovo.sk/novinka/24483/n 24483 Súťaž vo varení guláša http://kobeliarovo.sk/data/news/kobeliarovo.sk/2021/dsc02232_474635_sm.jpg Neformálne vzdelávanie v oblasti sociálno -patologických javov http://kobeliarovo.sk/novinka/24484/n 24484 23. 06. 2021 http://kobeliarovo.sk/data/news/kobeliarovo.sk/2021/img_20210623_125815_c9a66c_sm.jpg Čo chýba deťom v osade počas prázdnin? http://kobeliarovo.sk/novinka/24485/n 24485 Edukačný deň na futbalovom ihrisku http://kobeliarovo.sk/data/news/kobeliarovo.sk/2021/img_20210818_101751_633_5b388f_sm.jpg Smútočný oznam http://kobeliarovo.sk/novinka/24486/n 24486 Česť Vašej svetlej pamiatke! http://kobeliarovo.sk/data/news/kobeliarovo.sk/2021/smutocny_oznam_cc9e28_sm.jpg Očkovanie Covid 19 http://kobeliarovo.sk/novinka/24414/n 24414 aktuality Ministerstva zdravotníctva SR http://kobeliarovo.sk/data/news/kobeliarovo.sk/2021/infektolog_ockovanie-proti-koronavirusu-moze-byt-podmienkou-prijatia-do-zamestnania-2_a29659_md_b9c62c_sm.jpg