Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o strategickom dokumente - Vodíková stratégia Košického kraja

Dátum: 02.06.2023
Autor: Obec Kobeliarovo
Oznámenie o strategickom dokumente - Vodíková stratégia Košického kraja

Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj

Oznámenie o strategickom dokumente

 

Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s. r. o., Tehelná 19, 831 03  Bratislava, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),

dňa 19. 05. 2023 oznámenie o strategickom dokumente „Vodíková stratégia Košického kraja.“

 

Oznámenie o strategickom dokumente „Vodíková stratégia Košického kraja“ je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vodikova-strategia-kosickeho-kraja

 

Do oznámenia o  strategickom dokumente možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklad zhotoviť kópie na vyššie uvedenom odkaze, resp. na obecnom úrade v čase úradných hodín.

Oznámenie bude zverejnené od 02. 06. 2023 do 30. 06. 2023 na úradnej tabuli aj na webovom sídle obce.

 

 

 

 

                                                                                   PaedDr. Janka Regrutová

                                                                                   Starostka obce Kobeliarovo

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.