Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejné obstarávanie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Kobeliarovo
Sídlo: Kobeliarovo 78, 049 23 Kobeliarovo
Štatutárny zástupca: PaedDr. Janka Regrutová, starostka obce
IČO: 00328383
DIČ: 2020961382
IČ DPH: Nie je platcom
Telefónny kontakt: +421 58 795 12 43
E-mailové kontakty: projekty@kobeliarovo.sk 
  obec@kobeliarovo.sk
Internetová stránka obce: www.kobeliarovo.sk 
Bankové spojenie: VÚB banka, a. s.
IBAN: SK17 0200 0000 0000 2332 3582