Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov

GALÉRIA
Dátum: 15.11.2023
Autor: Obec Kobeliarovo
Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov

zo dňa 25.10.2023

Dňa 25.10.2023 (streda), sa v obci Kobeliarovo uskutočnilo aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov zo 14 materských škôl, z Mikroregiónu Štítnická dolina (MŠ Čierna Lehota, MS Slavošovce, MŠ Ochtiná, MŠ Roštár, MŠ Markuška) a Mikroregiónu Dobšiná (MŠ Kobeliarovo, MŠ Nižná Slaná, MŠ Rejdová, MŠ Vyšná Slaná, ZŠ s MŠ Vlachovo, MŠ Gočovo, MŠ Henckovce, MŠ Gemerská Poloma, MŠ Betliar). Poskytovateľom aktualizačného vzdelávania bola spoločnosť Skillfill s.r.o. z Malých Dvorníkov.  32 pedagogických zamestnancov predprimárneho vzdelávania (13 riaditeliek a 19 učiteliek) absolvovali vzdelávacie programy Integrácia vs. iklúziaKreatívny pedagóg, pod dohľadom skúsenej lektorky pani PaedDr. Lenky Holíkovej, ktorá je zároveň aj konateľkou vzdelávacej spoločnosti.

      Hneď v úvode vzdelávania nás veľmi milo a srdečne privítala starostka obce Kobeliarovo, pani PaedDr. Janka Regrútová, ktorá nás pozvala aj na prehliadku rodného domu P. J. Šafárika. Po zaujímavom počúvaní histórie zo života P.J. Šafárika v podaní pani starostky, sme sa presunuli do obecnej knižnice, v ktorej nás okrem vzdelávacieho materiálu a pomôcok, čakalo bohaté a chutné pohostenie, za ktoré veľmi pekne ďakujeme.

     Hodiny v tvorivej atmosfére počas vzdelávania ubiehali veľmi rýchlo a my sme si ani neuvedomili, že sa už vonku začalo pomaly stmievať a nastal čas, kedy sme sa obohatené o nové vedomosti, poznatky a informácie museli rozlúčiť a pobrať sa do svojich domovov.

     Ď A K U J E M E :

  • pani starostke obce, PaedDr. Janke Regrutovej,
  • poslancom obecného zastupiteľstva v obci,
  • všetkým zamestnancom obecného úradu v Kobeliarove,
  • pedagogickým zamestnancom MŠ p. riaď - Márii Svinčiakovej, ktorá i napriek zdravotným problémom v tom čase, spolupracovala pri zorganizovaní vzdelávania a naša veľká vďaka patrí pani učiteľke MŠ Mgr. Patrícii Cangárovej, ktorá nás všetkých s úsmevom na tvári počas vzdelávania obsluhovala a odpovedala na množstvo zvedavých otázok, ktoré sme sa vypytovali.

 

 

 

 

 

V Henckovciach: november 2023                                     Bc. Monika Liptáková

                                                                                                   MŠ Henckovce